År 2015 fanns det över 40 olika låneförmedlare registrerade hos Finansinspektionen. Utbudet är alltså stort på företag som vill hjälpa privatpersoner att hitta bästa lånet. Därmed bör man även som konsument tänka över vad man prioriterar i val av låneförmedlare. Två av de absolut viktigaste punkterna att titta på är:

Ränta

Då låneförmedlare inte lånar ut pengar är det de banker de samarbetar med som styr vilken ränta som kommer att erbjudas. Men genom att samarbeta med många olika banker kan låneförmedlarna även erbjuda olika räntenivåer. Den ränta som anges är då en så kallad ”från ränta” vilket betyder att det är den ränta som allra bäst kan ges. Däremot ges oftast en något högre räntesats.

Ett exempel från februari 2016 visar att det är viktigt att se på räntenivån. Advisa erbjöd ränta ner till 1,95% och Myloan 3,5%.

Däremot är det extremt få som får bankernas allra lägsta ränta. Men de som har mycket hög inkomst och väldigt stabil ekonomi kan med fördel titta på denna punkt.

Antal banker

Den stora fördelen med att jämföra bankers räntor, via en låneförmedlare, är att det är så snabbt och enkelt. Det tar maximalt två minuter att göra en låneansökan och för denna lilla arbetsinsats jämförs ett flertal banker. Men hur många banker som är med i jämförelsen skiljer sig däremot rejält. En del låneförmedlare skriver att de jämför ”cirka 20-banker” medan andra nöjer sig med att skriva ”vi jämför bankernas räntor”. Det är en enorm skillnad.

Att låna via en låneförmedlare som inte anger hur många banker de jämför är inte en rekommendation. Det kan innebära att de jämför fem banker medan det samtidigt finns de som jämför över 20 banker. Självklart är det en fördel att det är många banker som ingår i jämförelsen eftersom det tack vare detta är lättare att hitta ett avtal som passar den personliga ekonomin.