Att gå via en låneförmedlare är det överlägset bästa alternativet för den som vill jämföra ett större antal banker och kreditinstitut. Orsakerna är flera.

  • Tidsbesparande

Den största fördelen att jämföra privatlån på detta sätt är att det är så extremt tidsbesparande. Att genomföra en ansökan till en låneförmedlare tar inte mer än 3-5 minuter. Personen väljer belopp och amorteringstid och fyller sedan i personinformation innan ansökan skickas in. Sen behövs inte mer göras. Det är här som låneförmedlare tar över och gör det stora jobbet.

Ställ detta mot att kontakta 20 banker själv. Det tar extremt mycket mer tid och ork. Frågan är om någon ens orkar kontakta så många banker utan man nöjer sig nog med 3-5 banker. Men då är risken även att man får onödigt hög ränta.

  • Färre kreditupplysningar

Den andra stora fördelen är låneförmedlaren tar en enda kreditupplysning. Det är informationen på denna som bankerna får ta del av tillsammans med den information som personen lämnat på låneansökan. Med andra ord tas bara en kreditupplysning även om det är 20 banker som ger låneförslag.

Ställ detta mot om jämförelsen skett på egen hand, dvs. 20 banker hade kontaktats. Då hade de tagit en upplysning vardera och personen hade plötsligt haft 20 kreditupplysningar. Detta ses ofta som något negativt av bankerna och kan därmed påverka chansen att få lån negativt.

  • Alltid gratis och utan förpliktelser

Det kostar aldrig något att gå via en låneförmedlare. Hela jämförelsen är gratis och det finns inte heller något krav på att teckna ett privatlån hos någon av de banker som ger låneförslag. Det är enbart förslag – som det går att tacka ja eller nej till.

Varför kan det vara gratis? Svaret är att låneförmedlarna får sin inkomst genom de banker som har valt att samarbeta med företaget. De vill vara med och visa upp sitt låneförslag för så många som möjligt och betalar därmed till låneförmedlarna för att få vara med i deras jämförelser.

  • Oberoende expertis

Den som ringer sin egen bank för att få ekonomiska råd kan ofta uppleva att de ”säljer” sina egna produkter. Det upplevs helt enkelt inte tillräckligt objektivt. Då kan det upplevas mer objektivt att ringa sin låneförmedlare för att få råd om privatlånet. Efter att förslagen på låneavtal skickats ut från bankerna kan det vara svårt att välja. Kanske är det första gången ett privatlån tecknas och lite extra stöd behövs. Det i sådana tillfällen som låneförmedlaren fyller sin funktion. Den som gjort en ansökan har alltid rätt att ringa upp och få råd gällande hur man kan tänka.